Nyheter

Dämpat konkurstryck ger hopp om framtiden
2024-06-18

Antalet konkurser i maj ökade visserligen 20 procent jämfört med samma månad förra året, men ökningen är avsevärt lägre än tidigare månader. Förhoppningsvis kan det vara början till ett trendbrott, framhåller Karl Stjerna, som är VD för kreditupplysningsföretaget Syna. Antalet konkurser ökade med 20 procent i maj jämfört med maj 2023. Sammanlagt gick 882 aktiebolag i konkurs, att jämföra med 737 bolag under maj förra året. Till antalet är det väldigt många k...

Fler unga kvinnor i skuldfällan
2024-06-18

Antalet skuldsatta unga vuxna har minskat sedan 2013, samtidigt har det totala skuldbeloppet ökat med 50 procent under samma period. Störst ökning står unga kvinnor för. För tio år sedan hade unga män i åldern 18–25 år en medianskuld på 11 700 kr, och unga kvinnor en på 8 300 kr. Nu har unga kvinnors medianskuld hunnit ikapp männens. I dag är medianskulden i gruppen unga kvinnor som har skulder hos Kronofogden 16 250 kronor, 50 kronor lägre än männens. Un...

34 miljarder i skatteåterbäring
2024-06-18

Nu är den andra omgången skatteutbetalningar gjord till de som deklarerat. De flesta som nu fått sin utbetalning eller kvarskatt har haft minst 1 bilaga eller ändring i sin deklaration. 2,4 miljoner svenskar kunnat glädja sig åt att tillsammans få tillbaka 34 miljarder på för mycket inbetald skatt. 650 000 svenskar har fått besked om att de måste betala kvarskatt om sammanlagt 12 miljarder kronor. Läs mer på Skatteverkets hemsida

Småföretagare betalar mer än i andra EU-länder
2024-06-18

En studie från Småföretagarnas Riksförbund visar att svenska företag betalar 185 miljarder kronor mer i arbetsgivaravgifter än andra EU-länder. I de flesta branscher betalar svenska företag betydligt mer till staten i form av arbetsgivaravgifter än företag i samtliga övriga EU-länder, enligt en undersökning som gjorts av Småföretagarnas Riksförbund som menar att det är orimligt ur konkurrenssynpunkt på en gemensam marknad. Det rör sig inte heller om några...

Nyhet! Riskanalys av alla mappar i syna.se
2024-06-13

Nu får du automatiskt en riskanalys av alla dina mappar i syna.se! På så sätt kan du snabbt och enkelt få en överblick över den genomsnittliga risken hos ett antal aktiebolag, till exempel dina kunder. För att se dina riskanalyser väljer du “Bevakning” i huvudmenyn och sedan “Administrera”. Här ser du dina bevakningsmappar och en ny ikon som du kan klicka på vid varje mapp. När du klickat på ikonen får du upp en bild som visar hur många av aktiebolagen so...

Riskanalys. Hur ser risken ut i vår kundreskontra?
2024-06-13

I en marknad där konkurserna ökar kraftigt och betalningsförmågan hos företag har försämrats är det viktigt för företagare att följa upp och bevaka sin riskexponering. När vi talar om riskexponering syftar vi på den exponering ett företag har gällande sin kreditgivning. Det vill säga, hur mycket obetalda kundfordringar har vi just nu och hur mycket av dessa kundfordringar utgör en högre risk kontra lägre risk? Riskexponering I vår kreditklassningsmodel...

Konkurserna ökade med 75 procent!
2024-05-16

Antalet konkurser i Sverige är fortsatt mycket högt, med en ökning på 75 procent jämfört med april förra året. Och kanske ännu mer oroande är att allt fler företag har svårare att betala sina löpande räkningar. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Antalet konkurser i Sverige är fortsatt mycket högt, med en ökning på 75 procent jämfört med april förra året. Men kanske ännu mer oroande är att allt fler företag har allt svårare att betala s...

Tillväxttakten för konsumtionslån ökar
2024-05-16

Den årliga tillväxttakten för hushållens lån från MFI, (monetära finansinstitut), ökade jämfört med februari och var i mars 0,6 procent. För hushållens konsumtionslån var tillväxttakten 4,1 procent i mars, vilket är en ökning jämfört med februari. Tillväxttakten för bostadslån uppgick till 0,5 procent och var oförändrad för tredje månaden i rad. Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag var -1,0 procent och var fortsatt negativ. – Tillväx...

Preppa ditt företag för kris
2024-05-16

Det har säkerligen inte undgått någon att vi befinner oss i en lågkonjunktur i Sverige med rekordhöga konkurssiffror och rekordlåga siffror på antal nystartade företag. Många företag har det tufft just nu och förutsättningarna för att driva sitt företag och göra affärer har blivit allt tuffare den senaste tiden med höga räntor, hög inflation och försämrad betalningsförmåga för både hushåll och företag. Hur ska man tänka för att navigera sitt företag genom...

Snart skatteåterbäring för dig med företag
2024-05-16

För dig med företag, som deklarerat innan 2 maj, kommer skatteåterbäringen mellan 4 och 7 juni. Har ditt företag hjälp av en redovisningsbyrå som ansökt om byråanstånd, och lämnar in deklarationen senast 17 juni, så sker utbetalningen av skatteåterbäringen mellan 6 och 9 augusti. Läs mer hos Skatteverket

Bristfälliga kontrollfunktioner hos banker vid bedrägerier
2024-05-16

Varje år luras svenskar, särskilt äldre, på hundratals miljoner av skrupelfria telefonbedragare. Och det med hjälp av bankernas bristfälliga kontrollfunktioner. Nu har Svenska Bankföreningen föreslagit gemensamma säkerhetsåtgärder. En av den organiserade brottslighetens största och mest lönsamma inkomstkällor är bedrägerier. Enligt polisen uppgick brottsvinsterna förra året till 7,5 miljarder kronor. En ökning med 22 procent jämfört med 2022. Antalet anmä...

Skärpta krav väntar för snabblåneföretag
2024-05-16

Under flera år har kraftig kritik riktats mot så kallade snabblåneföretag och andra kreditgivare för att de gör bristfälliga kreditupplysningar och lånar ut till skyhöga räntor som gör att låntagarna ofta hamnar i en evighetslång skuldfälla. Men nu signalerar regeringen hårdare tag. Kritiken har varit massiv mot flera snabblåneföretag och andra aktörer som erbjuder krediter och blancolån utan säkerhet. Till exempel vid köp av soffor, kök och semesterresor, e...

100 största arbetsgivarna i Sverige och ditt län
2024-04-17

Sveriges arbetsgivare betalade tillsammans in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter under förra året. Det är en ökning med 7 procent. Av dessa gick 259 miljarder rakt in i statskassan, 17 miljarder mer än 2022.  Den senaste tiden har den ena krisrapporten avlöst den andra. Är det inte inflationen som skenar så är det att det höga ränteläget gör det svårt för hushållen att få lönen att räcka till samtidigt som det lägger hämsko på företagens investe...

Konkurserna ökade med 60 procent första kvartalet
2024-04-16

Konkurstrycket i Sverige fortsätter att vara mycket högt. Under första kvartalet ökade konkurserna med 60 procent, och det är framför allt landets småföretagare som drabbats. Det framgår av den konkursanalys som gjorts av kreditupplysningsföretaget Syna. Konkurserna i Sverige fortsätter vara rekordmånga. I mars gick 811 aktiebolag i konkurs. En ökning med 45 procent jämfört med samma månad ett år tidigare. – Mars är en fortsättning på det senaste årets dy...

Fortsatt lågt nyföretagande i Sverige
2024-04-16

Antalet nystartade företag i Sverige fortsätter att minska. I mars startades 3 624 nya aktiebolag, vilket är en minskning med 19 procent jämfört med mars förra året. Även sett i ett längre perspektiv är nyföretagandet vikande. Under årets tre första månader har antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket minskat med 7 procent. Hittills i år har 13 222 nya bolag bildats jämfört med 14 273 under samma period 2023. – Det finns säkert flera orsaker till m...

Kravet på att spara kvitton och fakturor slopas
2024-04-16

Regeringen vill avskaffa kravet på att företag måste spara kvitton och fakturor i original. Förslaget innebär att pappersmaterial kan kastas efter att räkenskapsinformationen överförts i digital form. I dag måste sådana papperskvitton och fakturor sparas i 7 år. För företagen innebär reformen en avsevärd förenkling. De nya reglerna, som läggs fram i en proposition, förväntas träda i kraft redan efter den 1 juli i år.

Fler ansökte om skuldsanering
2024-04-16

Under förra året ansökte 31 396 personer om skuldsanering. Det är drygt 5 700 fler än året innan, en ökning med 22 procent. Men 6 av 10 får avslag på sin ansökan. Tidigare år har merparten av de som ansökt om skuldsanering uppgett sjukdom eller arbetslöshet som den utlösande faktorn. I dag handlar det i stor utsträckning om att hushållen har ett pressat ekonomiskt läge, ökade kostnader för boende, el och mat, som gör att de har svårt att betala sina räkninga...

Bolagsbildare skapar möjligheter för penningtvätt
2024-04-16

De kriminella nätverkens brottslighet har blivit mer professionell, mer organiserad och går mot mer rörliga nätverksstrukturer. I högre grad än tidigare köps olika delar av brottsuppläggen in som tjänster, där professionella penningtvättare har kommit att få stor betydelse. En professionell penningtvättare, så kallad PML-aktör, är en person som systematiskt tvättar pengar år andra. Givetvis mot betalning. I en rapport som tagits fram av bland annat Ekobrotts...

Digitala årsredovisningar målet för alla företag
2024-04-16

Andelen digitalt inlämnade årsredovisningar når nya rekordnivåer. Av alla årsredovisningar i Sverige lämnades 46 procent in digitalt. Det är 326 567 stycken – nästan 72 000 fler än 2022. Regeringen har också tillsatt en utredning med målet att det i framtiden ska bli obligatoriskt för alla företag att lämna sin årsredovisning digitalt. Börsnoterade företag, finansiella företag och försäkringsföretag ska inte omfattas, men utredningen öppnar för at även dessa...

100 största arbetsgivarna i Östergötlands län
2024-04-16

Sveriges arbetsgivare betalade tillsammans in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter under förra året. Av dessa gick 259 miljarder rakt in i statskassan. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2022. Motsvarande siffra för Östergötlands läns del var närmare 28 miljarder varav 10,3 miljarder till statskassan, en ökning med 9,1 procent jämfört med 2022. 100 största arbetsgivarna i Östergötlands län: (Beloppet anger beslutade arbetsgivaravgifter ...

100 största arbetsgivarna i Örebro län
2024-04-16

Sveriges arbetsgivare betalade tillsammans in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter under förra året. Av dessa gick 259 miljarder rakt in i statskassan. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2022. Motsvarande siffra för Örebro län var 15 miljarder varav 5,6 miljarder till statskassan, en ökning med 7,4 procent jämfört med 2022. 100 största arbetsgivarna i Örebro län: (Beloppet anger beslutade arbetsgivaravgifter i SEK) Organisationen...

100 största arbetsgivarna i Västra Götalands län
2024-04-16

Sveriges arbetsgivare betalade tillsammans in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter under förra året. Av dessa gick 259 miljarder rakt in i statskassan. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2022. Motsvarande siffra för Västra Götalands del var över 106 miljarder varav 40 miljarder till statskassan, en ökning med 7,4 procent jämfört med 2022. 100 största arbetsgivarna i Västra Götalands län: (Beloppet anger beslutade arbetsgivaravgifter i S...

100 största arbetsgivarna i Västmanlands län
2024-04-16

Sveriges arbetsgivare betalade tillsammans in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter under förra året. Av dessa gick 259 miljarder rakt in i statskassan. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2022. Motsvarande siffra för Västmanlands var drygt 13,6 miljarder varav lite mer än 5 miljarder till statskassan, en ökning med 7,0 procent jämfört med 2022. 100 största arbetsgivarna i Västmanlands län: (Beloppet anger beslutade arbetsgivaravgifter i ...

100 största arbetsgivarna i Västernorrlands län
2024-04-16

Sveriges arbetsgivare betalade tillsammans in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter under förra året. Av dessa gick 259 miljarder rakt in i statskassan. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2022. Motsvarande siffra för Västernorrlands län var närmare 11,9 miljarder varav 4,4 miljarder till statskassan, en ökning med 7,6 procent jämfört med 2022. 100 största arbetsgivarna i Västernorrlands län: (Beloppet anger beslutade arbetsgivaravgifter ...

100 största arbetsgivarna i Västerbottens län
2024-04-16

Sveriges arbetsgivare betalade tillsammans in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter under förra året. Av dessa gick 259 miljarder rakt in i statskassan. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2022. Motsvarande siffra för Västerbotten var närmare 13,6 miljarder varav 5 miljarder till statskassan, en ökning med 7,9 procent jämfört med 2022. 100 största arbetsgivarna i Västerbottens län: (Beloppet anger beslutade arbetsgivaravgifter i SEK) ...

100 största arbetsgivarna i Värmlands län
2024-04-16

Sveriges arbetsgivare betalade tillsammans in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter under förra året. Av dessa gick 259 miljarder rakt in i statskassan. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2022. Motsvarande siffra för Värmlands län var närmare 11,7 miljarder varav 4,3 miljarder till statskassan, en ökning med 7,3 procent jämfört med 2022. 100 största arbetsgivarna i Värmlands län: (Beloppet anger beslutade arbetsgivaravgifter i SEK) ...

100 största arbetsgivarna i Uppsala län
2024-04-16

Sveriges arbetsgivare betalade tillsammans in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter under förra året. Av dessa gick 259 miljarder rakt in i statskassan. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2022. Motsvarande siffra för Uppsala län var drygt 17,5 miljarder varav 6,5 miljarder till statskassan, en ökning med 6,3 procent jämfört med 2022. 100 största arbetsgivarna i Uppsala län: (Beloppet anger beslutade arbetsgivaravgifter i SEK) Orga...

100 största arbetsgivarna i Södermanlands län
2024-04-16

Sveriges arbetsgivare betalade tillsammans in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter under förra året. Av dessa gick 259 miljarder rakt in i statskassan. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2022. Motsvarande siffra för Södermanlands län var närmare 12,4 miljarder varav 4,6 miljarder till statskassan, en ökning med 6,8 procent jämfört med 2022. 100 största arbetsgivarna i Södermanlands län: (Beloppet anger beslutade arbetsgivaravgifter i SE...

100 största arbetsgivarna i Stockholms län
2024-04-16

Sveriges arbetsgivare betalade tillsammans in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter under förra året. Av dessa gick 259 miljarder rakt in i statskassan. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2022. Motsvarande siffra för Stockholms län var drygt 280 miljarder varav närmare 104 miljarder till statskassan, en ökning med 7,0 procent jämfört med 2022. 100 största arbetsgivarna i Stockholms län: (Beloppet anger beslutade arbetsgivaravgifter i SEK...

100 största arbetsgivarna i Skåne län
2024-04-16

Sveriges arbetsgivare betalade tillsammans in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter under förra året. Av dessa gick 259 miljarder rakt in i statskassan. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2022. Motsvarande siffra för Skåne var närmare 73 miljarder varav 27 miljarder till statskassan, en ökning med 6,2 procent jämfört med 2022. 100 största arbetsgivarna i Skåne län: (Beloppet anger beslutade arbetsgivaravgifter i SEK) Organisatione...

Nyhetsbrev

Gå med i Synas nyhetsbrev här

Få spännande statistik, läs intervjuer och nyheter.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se