Dämpat konkurstryck ger hopp om framtiden

Antalet konkurser i maj ökade visserligen 20 procent jämfört med samma månad förra året, men ökningen är avsevärt lägre än tidigare månader. Förhoppningsvis kan det vara början till ett trendbrott, framhåller Karl Stjerna, som är VD för kreditupplysningsföretaget Syna.

Antalet konkurser ökade med 20 procent i maj jämfört med maj 2023. Sammanlagt gick 882 aktiebolag i konkurs, att jämföra med 737 bolag under maj förra året. Till antalet är det väldigt många konkurser för att vara maj månad.

Samtidigt är ökningstakten lägre. I april ökade konkurser på riksplanet med hela 75 procent, i mars med 45 procent och i februari med 69 procent, visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna.

– Trots ökningen kan vi förhoppningsvis se att ett trendbrott kan vara på väg, konstaterar Karl Stjerna. Men samtidigt måste man vara försiktig med att dra allt för långtgående slutsatser. En enskild månad säger egentligen inte så mycket. Efter en lång period med ständigt ökat antal konkurser kommer förr eller senare ett första hack i kurvan.

– Därför ska det bli mycket intressant att följa utvecklingen under de närmaste månaderna. Först framåt hösten kan man dra mer säkra slutsatser. Positivt är naturligtvis att både inflationen och räntan är på väg ner. Det är signaler som många företagare väntat på.

– Sommarmånaderna brukar av tradition innebära färre konkurser. Men vi vet också att sommaren är en kritisk tid för många företag, särskilt inom konsultbranscher, eftersom man har samma kostnader, men betydligt lägre intäkter.

– Konkret innebär det att man under sommarmånaderna lever på det man lyckats samla i ladorna tidigare under året. För de företag som inte klarar detta innebär det att problemen kommer ikapp senare och det brukar synas i konkursstatistiken när konkurserna på nytt brukar skjuta i höjden under hösten.

För vissa branscher är det fortsatt mycket bekymmersamt. Det gäller framför allt byggbranschen och branscher kopplade till denna, där konkurstrycket är fortsatt mycket högt, framför allt bland små och medelstora företag. Samma sak gäller för handeln och inte minst inom restaurangsektorn.

– För den senare branschen kan sommarmånaderna, när många människor är i rörelse och äter ute, förhoppningsvis innebära en ljusning.

Man kan också konstatera att många av de företag som försatts i konkurs under maj hade tillfälliga skatteanstånd i samband med Covidpandemin.

I de tre storstadslänen och ekonomiska motorerna i Sverige – Stockholm, Västra Götaland och Skåne – fortsätter konkurserna att öka, uppger Karl Stjerna.

– För Stockholms och Västra Götalands del är ökningen 27 procent respektive 19 procent. I Skåne var ökningen 31 procent, avslutar Karl Stjerna.

Se alla konkurser här:
https://kreditrapporten.se/konkurser-maj-2024

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se