Färre konkurser ger hopp om bättre tider

Sedan nyåret har konkurserna i Sverige minskat tre månader i följd. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Trots det kämpar flera branscher i fortsatt tuff motvind.

I Sverige gick 566 företag i konkurs i mars. Det är en minskning med 15 procent jämfört med hur det såg ut samma månad för ett år sedan.

– Under första kvartalet, fram till månadsskiftet mars-april, har totalt 1 497 företag försatts i konkurs. En minskning med 13 procent, säger Harald Stjerna som är partner på Syna. Det vi ser nu är en förlängning på utvecklingen under hösten förra året då konkurserna också minskade, bortsett från december då antalet ökade tillfälligt.

I de tre storstadslänen – Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län – minskar konkurserna i såväl mars som under det första kvartalet. I Stockholms län var minskningen 3 procent i mars, i Västra Götaland 13 procent och i Skåne hela 38 procent. Sett till hela första kvartalet var minskningen 9 respektive 12 procent och 29 procent.

– Kanske kan man se en ljusning på den dystra utvecklingen i spåren av coronapandemin, fortsätter Harald Stjerna. Samtidigt ska man komma ihåg att det ser mer än besvärligt ut i flera branscher. Att restauranger, hotell och konferensanläggningar har det fortsatt mycket tufft är allmänt känt. Men det samma gäller för företag verksamma inom handeln och byggbranschen, där konkurserna duggar tätt.

Inom handeln är det i första hand mindre butiker som har problem. Men det är samtidigt inte en helt rättvisande bild. Även de stora kedjeföretagen har det problematiskt. I flera fall handlar det om drastiska nedskärningar av antalet butiker, en trend som dock började långt före corona.

– Framför allt är det i mindre städer som kedjorna stänger butiker, men även i storstäderna drar man ner på antalet butiker liksom på butiksytor, allt för att minska kostnaderna samtidigt som man försöker styra över en större volym av handeln till internet, konstaterar Harald Stjerna.

– Bakom handelns problem ligger att fler och fler av oss förlägger våra inköp till Internet. Som en följd av coronapandemin undviker också många av oss att besöka fysiska butiker, om det inte är nödvändigt. Vilka konsekvenserna blir för fastighetsbranschen i förlängningen, när allt fler butikslokaler gapar tomma i våra städer, kan man bara spekulera om.

Även inom byggbranschen är många företag satta under press. I första hand är det de små och medelstora bygg- och anläggningsfirmorna, visar konkursstatistiken, som har det besvärligt att få intäkter och utgifter att gå ihop.

– Vad som utlöst den senaste tidens ökning av konkurser i branschen är svårt att riktigt få grepp om, men av tradition är branschen känd för att ha många konkurser, framhåller Harald Stjerna.


Se statistik i ditt län, din kommun eller ort:
https://kreditrapporten.se/konkurser-mars-2021


Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se