Fler företag allt bättre på att betala sina räkningar

Svenska företags betalningsförelägganden minskade de första sex månaderna

Svenska företags betalningsförmåga har förbättrats. Det framgår av dagsfärsk statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Under det första halvåret i år minskade antalet ärenden om betalningsförelägganden med knappt 1 procent jämfört med samma period 2018.

Det första halvåret sammanräknat har utvecklats i positiv riktning när man ser till antalet mål om betalningsförelägganden. Något som tyder på att många företag har god kassalikviditet och kan betala sina räkningar utan problem.

– Allt som allt drog de svenska företagen på sig 16 031 betalningsförelägganden under årets sex första månader. Det är en minskning med 0,8 procent jämfört med samma period förra året, då antalet förelägganden var 16 164, berättar Harald Stjerna som är styrelseordförande i Syna som ansvarar för Konjunkturbarometern, som tar temperaturen på de svenska företagens förmåga att betala sina skulder.

Dock sticker två månader ut. I maj minskade antalet betalningsförelägganden kraftigt medan utvecklingen var den rakt motsatta i juni. I maj var minskningen lite mer än 22 procent medan juni visade på en kraftig ökning med 34 procent. Om juni månads ökning är en indikation på att konjunkturläget är på väg att försämras eller om det bara är en fråga om tillfälligheter, får de närmaste månaderna utvisa.

Samma positiva utveckling för det första halvåret som Sverige i sin helhet visar, kan också ses i två av de tre storstadslänen, där antalet betalningsförelägganden också minskar. För Stockholms del är minskningen hela 8,6 procent, medan minskningen i Västra Götalands län är mer måttliga 1,4 procent. För Skånes län är utvecklingen dock mer bekymmersam. Här har antalet betalningsförelägganden ökat med strax under 1 procent.

 

Fotnot

Ett utslag i mål om betalningsföreläggande är en allvarlig anmärkning och en bra mätare på hur näringslivet mår i allmänhet.

Den utveckling som kreditupplysningsföretaget Syna redovisar är resultatet av tiotusentals beslut från tiotusentals olika fordringsägare över hela landet. Summan av alla dessa beslut visar på ett mycket tillförlitligt sätt en aspekt av det ekonomiska tillståndet i landet – nämligen företagens förmåga att betala sina skulder.

 

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se