Fler unga kvinnor i skuldfällan

Antalet skuldsatta unga vuxna har minskat sedan 2013, samtidigt har det totala skuldbeloppet ökat med 50 procent under samma period. Störst ökning står unga kvinnor för.

För tio år sedan hade unga män i åldern 18–25 år en medianskuld på 11 700 kr, och unga kvinnor en på 8 300 kr. Nu har unga kvinnors medianskuld hunnit ikapp männens. I dag är medianskulden i gruppen unga kvinnor som har skulder hos Kronofogden 16 250 kronor, 50 kronor lägre än männens.

Under de senaste tio åren har den totala skuldsumman bland unga ökat med 50 procent. Unga kvinnors skulder har ökat med 106 procent under samma period, medan unga mäns ökat med 36 procent. Bara de två senaste åren har unga kvinnors skulder ökat med 22 procent. Motsvarande ökning för unga män är 17 procent.

Skälet till skulderna skiljer sig också åt mellan könen. För båda grupperna är enskilda mål – det vill säga skulder till företag eller privatpersoner – den vanligaste typen av skuld, men andelen är betydligt större hos de unga kvinnorna (83 procent av kvinnornas totala skuld, 47 procent av männens). För unga män står brottsrelaterade skulder, till exempel skadestånd till brottsoffer, för 39 procent av skuldsumman, medan motsvarande siffra är 8 procent för de unga kvinnorna.

Antalet unga med skulder hos Kronofogden är i dag 31 314 – en betydligt lägre summa än för tio år sedan. Nu ökar dock antalet igen.

Läs mer på Kronofogdens hemsida

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se