Företagens betalningsförmåga fortsatt god trots oro

Konjunkturbarometern Juli

De svenska företagens betalningsförmåga är fortsatt god, trots signaler om att svensk ekonomi är på väg att mattas av. Det visar siffror som sammanställts av kreditupplysningsföretaget Syna, som kontinuerligt mäter antalet betalningsförelägganden bland företag i Sverige.

Rapporter om att Sveriges ekonomi är på väg att mattas av efter en flera år lång högkonjunktur, duggar tätt. Många varnar också för att svensk ekonomi är inne i ett känsligt läge.

– Men av detta syns ännu inget i företagens förmåga att betala sina skulder. Åtminstone inte hittills, säger Harald Stjerna, partner och kreditupplysningsexpert på Syna som ansvarar för Konjunkturbarometern.

– Jämfört med samma period förra året, januari till och med juli, har företagens betalningsförelägganden minskat med lite drygt 2 procent. Det är naturligtvis mycket glädjande.

– I antal ärenden är det nästan ingen skillnad. Totalt rör det sig om 17 575 betalningsförelägganden hittills i år jämfört med 17 981 förelägganden förra året. En förklaring kan vara att många företag fortsatt går bra. En annan är att man under de goda åren kunnat bygga upp en god kassalikviditet, fortsätter Harald Stjerna.

Dock finns det skillnader i olika delar av landet. De tre sysselsättningsmässigt viktiga storstadsregionerna – Stockholm, Västra Götaland och Skåne – klarar sig bra, medan det ser sämre ut i andra delar av landet med ett mer konjunkturkänsligt näringsliv.

– Särskilt i Stockholms län har det skett en betydande minskning, närmare bestämt med 8,6 procent av antalet betalningsförelägganden jämfört med samma tid förra året. I Västra Götaland är minskningen mer modest, 1,4 procent, och i Skåne är antalet ärenden ungefär lika många som förra året, förklarar Harald Stjerna.

– Sämre utveckling kan dock noteras i flera län. Exempelvis ökade antalet ärenden i Uppsala län med 9 procent, i Södermanland med 11 procent, i Halland med 16 procent och i Värmlands län med 21 procent. Sämst utveckling av alla har Jämtlands län där antalet ärenden ökat explosionsartat med 76 procent jämfört med förra året. Alltså nära nog en fördubbling.

Harald Stjerna understryker att antalet betalningsförelägganden är en bra mätare på hur det verkligen står till i näringslivet, på samma sätt som statistik över redovisade konkurser.

– Men en konkurs är ett faktum. För den som har en fordran på det företaget finns inte mycket att göra än att hoppas på att konkursboet ska ha åtminstone några tillgångar som man kan få del av. Genom att fortlöpande bevaka vilka företag som har betalningsförelägganden får man däremot en tidig signal om att vara försiktig med fortsatta gemensamma affärer. Samtidigt minimerar man risken för kundförluster.

– Ibland kan det finnas en rimlig förklaring till problemen, men ofta handlar det om att man har svåra ekonomiska bekymmer som förr eller senare riskerar att sluta i en konkurs, framhåller Harald Stjerna.

– Att man tidigare fått sina fakturor betalda är inte heller en garanti för att man i fortsättningen ska få det. Ett annat vanligt fel många gör, framför allt i de fall man haft långa affärsförbindelser med varandra, är att man slarvar med att kontrollera motpartens betalningsförmåga. Det kan hända saker snabbt som gör en säker affärspartner till en framtida huvudvärk, avslutar Harald Stjerna.

 

 Så fungerar ett betalningsföreläggande (Klicka för stor bild)

Så fungerar ett betalningsföreläggande

 

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se