Konkurserna bromsade in på riksnivå i oktober

Antalet konkurser på riksnivå bromsade in i oktober efter en rad månader med oförändrat eller ökat antal konkurser. Det visar Synas och Kreditrapportens statistik.

Under sommaren och början av hösten har konkurserna legat på en förhållandevis hög nivå även jämfört med samma period 2020, då coronapandemin grasserade som värst.

– I exempelvis juni och september ökade konkurserna, medan de i juli och augusti låg på ungefär samma nivå som under 2020, konstaterar Harald Stjerna, partner på Syna. Under oktober har läget dock ljusnat en aning. Antalet konkurser under månaden minskade med 5 procent jämfört med samma månad ett år tidigare.  

– Att dra allt för långtgående slutsatser av en enskild månad är dock vanskligt. Vi kan bara hoppas att det värsta är överståndet. Samtidigt ska det bli mycket intressant att följa den fortsatta utvecklingen. Hur november och december faller ut kommer att avgöra utfallet för hela 2021. Hittills i år har konkurserna minskat med 12 procent på riksnivå, vilket givetvis är positivt men kanske inte i så stor utsträckning som man kunnat förvänta sig med tanke på det i särklass besvärliga 2020.

– November och december är dessutom mycket viktiga månader för flera branscher som haft det särskilt tufft under coronapandemin. I första hand tänker jag på besöksnäringen med restauranger, hotell och konferensanläggningar, men också på detaljhandeln. För många butiker, särskilt mindre, är julhandeln avgörande för att klara kärva vintermånader som väntar efter helgerna. Det samma gäller även för restauranger.

I Sverige gick sammantaget 447 aktiebolag i konkurs i oktober jämfört med 468 ett år tidigare. I samband med konkurserna förlorade 1 094 personer sina arbeten. De konkursade aktiebolagen omsatte gemensamt över 2,6 miljarder kronor enligt bolagens senast inlämnade årsredovisningar. Flest konkurser noterades bland restauranger och byggföretag och företag med koppling till byggbranschen, exempelvis målerier, el- och VVS-firmor. – Noterbart är även att Stockholms län svarar för drygt 25 procent av alla konkurser. Det är också i samma län som många av de omsättningsmässigt största konkurserna återfinns, sammanfattar Harald Stjerna.

Se listan på alla konkurser i Sverige, ditt län eller din ort:

https://kreditrapporten.se/konkurser-oktober-2021

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se