Konkurstrycket i Sverige fortsätter vara högt

Antalet konkurser i Sverige är fortsatt många med en ökning på riksnivå med 24 procent i oktober. Särskilt drabbade är Stockholms respektive Västra Götalands län. Två branscher sticker framför allt ut – restaurang och byggbranscherna.

Antalet konkurser fortsätter att vara högt. I oktober gick 823 företag i konkurs, vilket är en ökning med 24 procent jämfört med oktober 2022 då 664 företag tvingades ge upp.

Kraftiga ökningar kan noteras i två av de tre storstadsregionerna – Stockholms län och Västra Götalands län med ökningar på 37 respektive 29 procent. Skåne län tycks dock ha klarat sig bättre i oktober med en med en liten ökning på bara 4 procent.

– Det är uppenbart att många företag har det besvärligt, särskilt de små och medelstora som ofta har mindre marginaler för att klara en långvarig period av ekonomiska utmaningar, säger Karl Stjerna, som är VD för kreditupplysningsföretaget Syna.

– En rad omständigheter samverkar nu där två faktorer tycks spela stor roll. Dels höga räntor som plågar företag med hög belåning och som gör det svårt för företag att få nya krediter på lånemarknaden. Dels att hushållen dragit åt svångremmen när inflationen urholkar köpkraften, vilket slår mot restaurangbranschen och handeln, framför allt av sällanköpshandeln.

Bland de företag som gick i konkurs under oktober hade 17 procent fått statliga skatteanstånd som en följd av ökade kostnader och det allmänt kärva ekonomiska läget under senare år. Merparten av dessa pengar är nu förlorade.

Av dessa företag finns det ett betydande antal som på grund av dålig lönsamhet skulle ha gått i konkurs betydligt tidigare, men som nu fått, vad man skulle kunna kalla, konstgjord andning. Huruvida de statliga skatteanstånden varit rätt medicin i en tuff tid kan alltid diskuteras, men man måste också förstå att det från den dåvarande regeringens sida var nödvändigt att visa ett visst mått av handlingskraft.

– En konsekvens av konkurserna, särskilt inom byggbranschen, är att tredje part kan drabbas, både privatpersoner och företag, när byggen eller andra arbeten inte kan slutföras. I värsta fall står man med ett halvfärdigt projekt som kostar både i form av förseningar och ökade kostnader när någon annan ska ta vid, understryker Karl Stjerna.

För de närmaste månaderna, ser Karl Stjärna, inga stora förbättringar. Det kommer att vara fortsatt tufft innan det så småningom kan bli bättre.

– I det läge vi befinner oss i för tillfället gäller det att vara uppmärksam på vem man gör affärer med. Det gäller både företag och privatpersoner. Att ta en kreditupplysning borde vara en självklarhet, vilket det inte alltid är, något som många bittert fått erfara efteråt. Det gäller även om det handlar om nära, långvariga samarbeten, avslutar Karl Stjerna.

Se alla konkurser här:
https://kreditrapporten.se/konkurser-oktober-2023

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se