Oroväckande många konkurser i september

Konkurser september 2021. Kreditupplysning företag Syna

Konkurserna i Sverige ökade under september med 21 procent, jämfört med samma månad förra året. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna och Kreditrapporten.

Under årets tre första kvartal har antalet konkurser i Sverige minskat med 13 procent jämfört med 2020. I sig inte särskilt förvånande eftersom 2020 var ett nattsvart år då många företag försattes i konkurs i spåren av den grasserande coronapandemin och de restriktioner som infördes av myndigheterna.

– Tyvärr är utvecklingen trots detta inte lika positiv som man vid ett första påseende skulle kunna tro, konstaterar Harald Stjerna, partner på kreditupplysningsföretaget Syna. Sedan juni har antalet konkurser på riksplanet ökat eller varit i det närmaste oförändrat jämfört med 2020.

– Även september månad följer samma dystra utveckling med en ökning av antalet konkurser med 21 procent jämfört med september 2020. Sammantaget gick 428 företag i konkurs med en gemensam omsättning på närmare 2,3 miljarder kronor. Det ska jämföras med 355 företag som gick i konkurs i september 2020.

Mycket talar visserligen för att den svenska ekonomin generellt sett är på väg att återhämta sig, men det betyder inte att det går bra för alla företag. Detta gäller framför allt för många små och medelstora företag som inte har några större ekonomiska buffertar att ta till. För många är reserverna slut och osäkerheten därmed stor.

– Nu ska dessutom skatter och arbetsgivaravgifter, som man haft möjlighet att söka uppskov för under pandemin, börja återbetalas, vilket ytterligare riskerar att spä på många företags redan svaga likviditet. Det skapar naturligtvis oro för den fortsatta utvecklingen, understryker Harald Stjerna.

På riksnivå är det framför allt företag inom besöksnäringen, till exempel restauranger, tillsammans med företag i eller i direkt anslutning till byggbranschen som noterat flest konkurser hittills i år. Även företag inom transportsektorn har haft påtagliga problem liksom företag inom handeln. I det senare fallet handlar det dessutom om att större kedjor minskat antalet butiker i de större städerna eller helt och hållet stängt i andra.

I de tre storstadsregionerna, som är motorer i ekonomin, är utvecklingen likartad som den för Sverige i sin helhet. När man räknar samman konkurserna under årets tre första kvartal minskar de. Men samtidigt ökar de eller ligger i det närmaste kvar på samma höga nivå under det tredje kvartalet.

– I Stockholms län ökade konkurserna i september med hela 35 procent och i Skåne län med 14 procent. I Västra Götalands län var utvecklingen något bättre. Där minskade konkurserna preliminärt med 5 procent, noterar Harald Stjerna avslutningsvis.

Se listan på alla konkurser i Sverige, ditt län eller din ort:
https://kreditrapporten.se/konkurser-september-2021

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se