Svårare för oseriösa företag i upphandlingar

Upphandlingsmyndigheten har startat ett initiativ för att försvåra för oseriösa företag som deltar i offentliga upphandlingar. Syftet är att göra det lättare för kommuner och myndigheter att ta del av information om företagen innan de fattar beslut i upphandlingar.

I dag går stora belopp från det offentliga förlorade i upphandlingar när oseriösa företag som inte levererar enligt avtal får kontrakt.

Steg 1 i initiativet är att under 2021 få mer och samlad information på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Detta för att offentliga aktörer lättare ska kunna få fram och ta del av information om företag som lämnar anbud i upphandlingar.

Parallellt har en översyn av den lagstiftning som finns i dag startat. I vissa fall är lagstiftningen nämligen ett hinder för spridning av den information som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut i upphandlingar.

Visionen är att på några års sikt skapa en värdeförmedlingstjänst hos en myndighet där offentliga aktörer enkelt ska kunna hitta all information de söker. Bland de uppgifter som ska finnas tillgängliga är bland annat information konkurser, både när det gäller företag och personer, förseningsavgifter till följd av försent inlämnad årsredovisning, näringsförbud samt verklig huvudman.

De myndigheter som ingår i samarbetet är bland annat Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Polisen och Skatteverket.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se