Tillväxttakten för konsumtionslån ökar

Den årliga tillväxttakten för hushållens lån från MFI, (monetära finansinstitut), ökade jämfört med februari och var i mars 0,6 procent. För hushållens konsumtionslån var tillväxttakten 4,1 procent i mars, vilket är en ökning jämfört med februari.

Tillväxttakten för bostadslån uppgick till 0,5 procent och var oförändrad för tredje månaden i rad. Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag var -1,0 procent och var fortsatt negativ.

– Tillväxttakten för hushållens konsumtionslån var i mars 4,1 procent vilket är den högsta uppmätta tillväxttakten sedan september 2022, säger Irina Wiman, ekonom på SCB.

Utvecklingen mars 2024 i korthet
  • Den årliga tillväxttakten avseende MFI:s totala utlåning till hushåll uppgick till 0,6 procent. Bostadslånen utgjorde 83 procent av den totala utlåningen för hushållen. Konsumtionslånen, som utgjorde 6 procent av hushållens lån, hade en tillväxttakt på 4,1 procent.
  • Utlåningen till icke-finansiella företag i mars 2024 hade en tillväxttakt på -1,0 procent.
  • Totalt uppgick utlåningen från MFI till hushåll och icke-finansiella företag till 7 894 miljarder kronor. Av detta utgjorde lån till hushåll 63 procent (4 935 miljarder kronor) och lån till företag 38 procent (2 959 miljarder kronor).

Läs mer hos SCB

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se