Syna API - Information för utvecklare

All offentlig information samlat i ett API

De flesta av våra produkter är tillgängliga så att du som kund kan använda dem i dina egna produkter och webbtjänster. Här finns all offentlig person-, företags- och fastighetsinformation samlat i ett API. Visste du till exempel att du som API-kund kan hämta kreditklassning, folkbokföringsinformation, anmärkningskontroll och information från ett 30-tal API-produkter till dina egna skräddarsydda lösningar? Vi har åtskilliga kunder som dagligen hämtar stora mängder affärskritisk information från våra system där kundregister, kreditkontroll, betalningstjänster etc baseras på kvalitetsdata från Syna.

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi.

XML-baserat API

Synas API bygger på XML och levereras över HTTPS. Här bygger du som utvecklare enkelt din egen klient i valfritt programmeringsspråk eller genom skriptade verktyg som exempelvis cURL.

Dokumentation

Nedan hittar du dokumentation för ett urval av Synas API, saknar du något så tveka inte att kontakta oss. Under varje kategori finns XML-scheman, XML-exempel, felkoder samt en allmän beskrivning i pdf-format.

Klicka på respektive API-avsnitt för att visa länkar till nedladdningsbara filer, och klicka sedan på länkarna för att ladda ner de dokument du är intresserad av. Eller ladda ner alla dokumenten i en zip-fil genom att klicka "Ladda ner arkiv".

Bevakningsobjekt_Borttag
BObjDltv. 1.1
Typ
Namn
Senaste version: 2024-01-15
XML
BObjDlt_Fraga.xml
XSD
BObjDlt_Fraga.xsd
XML
BObjDlt_Svar.xml
XSD
BObjDlt_Svar.xsd
.PDF
BObjDlt_Syna_Ta_bort_Bevakningsrobjekt.pdf
.ZIP
Ladda ner arkiv
Bevakningsobjekt_Lista
BObjLstv. 1.3
Typ
Namn
Senaste version: 2024-01-15
XML
BObjLst_Fraga.xml
XSD
BObjLst_Fraga.xsd
XML
BObjLst_Svar.xml
XSD
BObjLst_Svar.xsd
.PDF
BObjLst_Syna_Lista_Bevakningsrobjekt.pdf
.ZIP
Ladda ner arkiv
Bevakningsrapporter_Hämta
BBevRapv. 1.2
Typ
Namn
Senaste version: 2024-01-15
XML
BBevRap_Fraga.xml
XSD
BBevRap_Fraga.xsd
XML
BBevRap_Svar.xml
XSD
BBevRap_Svar.xsd
.PDF
BBevRap_Syna_Hämta_Bevakningsrapport.pdf
.ZIP
Ladda ner arkiv
Bevakningsrapporter_Lista
BBevLstv. 1.3
Typ
Namn
Senaste version: 2024-01-15
XML
BBevLst_Fraga.xml
XSD
BBevLst_Fraga.xsd
XML
BBevLst_Svar.xml
XSD
BBevLst_Svar.xsd
.PDF
BBevLst_Syna_Lista Bevakningsrapporter.pdf
.ZIP
Ladda ner arkiv
Bevakning_Händelsekoder
BBevKodv. 1.1
Typ
Namn
Senaste version: 2024-01-15
XML
BBevKod_Fraga.xml
XSD
BBevKod_Fraga.xsd
XML
BBevKod_Svar.xml
XSD
BBevKod_Svar.xsd
.PDF
BBevKod_Syna_Bevakningskoder.pdf
Excel
Händelsekoder.xlsx
.ZIP
Ladda ner arkiv
Id-Kontroll Fysiker och Juridiker
BIdkollv. 1.1
Typ
Namn
Senaste version: Före 2019-01-01
XML
BIdkoll_Fraga.xml
XSD
BIdkoll_Fraga.xsd
XML
BIdkoll_Svar.xml
XSD
BIdkoll_Svar.xsd
.PDF
BIdkoll_Syna_Id-kontroll.pdf
.PDF
ENG_BIdkoll_Syna_Identity Check.pdf
.ZIP
Ladda ner arkiv
Kreditupplysning PDF
BKuPDFv. 1.1
Typ
Namn
Senaste version: 2019-10-07
XML
BKuPDF_Fraga.xml
XSD
BKuPDF_Fraga.xsd
.PDF
BKuPDF_Syna_Kreditupplysning PDF.pdf
.PDF
ENG_BKuPDF_Syna_Credit report PDF.pdf
.ZIP
Ladda ner arkiv
Ledning och Firmateckning
BLednv. 1.4
Typ
Namn
Senaste version: 2022-09-28
XML
BLedn_Fraga.xml
XSD
BLedn_Fraga.xsd
XML
BLedn_Svar.xml
XSD
BLedn_Svar.xsd
.PDF
BLedn_Syna_Ledning.pdf
.PDF
ENG_BLedn_Syna_Company Leadership.pdf
.ZIP
Ladda ner arkiv