Swedish companies

Page 8 724 of 8 805

Company Registration number
Gigabs Fond Chalmers
857202-7657
Stift.Hanna Nordströms Minne
857202-7715
Olssons Testamentsf Renströmska Sjuk Patientför
857202-7723
Axel Olsson O Johan Karlssons Donations Fond
857202-7731
Knut E Pettersons Donation Chalmers Tekn Högsk
857202-7749
Söderboms Julgåvefond Strömstad
857202-7764
Sjökapten E N E Sundströms Fond
857202-7772
Hammarhöjdens Samfällighet
857202-8051
Bergets Samfällighetsförening I Göteborgs Kommun
857202-8317
Bernt Fiberts Stipendiefond Ungdomsresor Israel
857202-8366
Victor O Sigrid Bensows Stiftelse
857202-8820
A Andréens Minnesgåva
857202-8838
Axel Lennart Larssons Studiefond
857202-8853
Stiftelsen Understödskassan Vid Lyckholms Bryggeri
857202-8861
Professor Martin Odins Fond
857202-8903
Heumanska Stiftelsen
857202-8911
Stift. Sahlgrensringens Stipendiefond
857202-8952
Sahlgrensringens Museifond
857202-8960
Ivar Alwerts Fond
857202-9000
Axel O Hedvig Carlanders Forskningsfond
857202-9026
Nils Lanesjös Donationsfond
857202-9083
Göteborgs Läkaresällskaps Forskningsfond
857202-9125
Göteborgs Läkaresällskaps Föreläsn. O Bibl Fond
857202-9133
John O Binnie Lindebergs Don F Pauvres Honteux
857202-9174
Göteborgs Maltdrycks Ab Donationsfond
857202-9182
Gbg:s Läkaresällskap För A A Norlunds Don.Fond
857202-9224
Gbgs Läkaresällskap E L Philipsons Don.Fond 1937
857202-9232
Gbgs Läkaresällskap E L Philipsons Don.Fond 1942
857202-9240
Gbg:s Läkaresällskap För Agnes Philipsons Fond
857202-9265
Västsvenska Publiciststipendiet
857202-9273
Gbg:s Läkaresällskap För H O L Schmidts Fond
857202-9299
Hildur Wingquists Fond
857202-9323
Leonhard Wolffs Donationsfond
857202-9331
Familjen Liepes Gravfond
857202-9406
Stiftelsen Sjuksköterskornas Minnesfond
857202-9422
Västra Kretsen Av Sv Civilek.För Stipendiefond
857202-9455
Håkan Brulins Minnesfond
857202-9463
Jubileumsfonden Vid Majornas Gymnasium
857202-9471
Handelskammarens I Göteborg Samfond
857202-9513
Lisa O Erik Olsons Stiftelse För Åldringsvård
857202-9539
Hedvig O Paul Boréns Stiftelse
857202-9554
C E Robertssons Fond
857202-9562
Dagny O Torsten Noréns Minne
857202-9570
Stift Apotek Fil Dr Gustaf Bernströms Don.Fond
857202-9604
Axel Lennart Larssons Donationsfond
857202-9620
Axel Lennart Larssons Bidragsfond
857202-9638
Axel Lennart Larssons Stip O Understödsfond
857202-9646
Bertha Och Félix Neuberghs Stiftelse
857202-9661
Stift. Clara Lachmanns Fond F Befr Av Skand Samk
857202-9695
Ellida O Alex Lagermans Stiftelse
857202-9711
Stift.Henoch Severin Johanssons Donation
857202-9729
Stiftelsen Edit Jakobssons Donationsfond
857202-9752
Wernstedtska Stip.Stift F Konstn O Vetensk Forsk
857202-9778
Pensionsinrättn F Ålderstigne El Sjukl Tjänare
857202-9786
Sällskapet Pauvres Honteux Vänner
857202-9810
Göteborgs Konstnärsklubbs Kamratstip Fond
857202-9828
Alex Dicksons Donationsfond
857202-9836
Fredrik Von Bergens Minnesfond
857202-9869
Ellida Lagermans Fond
857202-9935
Hammarkrokens Samfällighetsförening
857203-0065
Häradsdomarevägens Samfällighet
857203-0073
Åkergärdets Radhus Samfällighet
857203-0099
Stiftelsen Bertil Settergrens Fond
857203-0123
Fru Bergliot Svanström-Landbys Minnesfond
857203-0131
Änggårdsstiftelsen
857203-0149
Torsten Söderbergs Stiftelse
857203-0214
Stift Praktiska Hushållsskolans Donationsfond
857203-0255
Säve Stationssamhälles Vägförening
857203-1022
Samfälligheten Hackan
857203-1071
Masthuggsklubbens Fond För Småfåglarna
857203-1097
G G Sannäs Fond F Vet Forskn Ang Hjärt Kärlsjukd
857203-1162
Grén-Brobergs Museistiftelse
857203-1220
Holger Lundin Ab:s Pensionsstiftelse
857203-1287
Norra Bratthammars Samfällighetsförening
857203-1311
Åkereds Kedjehus Samfällighet
857203-1352
Julius Carlssons Ålderdomshemsfond
857203-1402
Julius Carlssons Sjukhusfond
857203-1410
Stiftelsen Elias Hults Stipendiefond
857203-1469
Fiskarnas Pensionskassa, försäkrings förening
857203-1568
Donsö Fiskares Pensionskassa, Försäkringsfören
857203-1592
Donationsfonden Fredrika Bildts Minne
857203-1881
Skanska Sverige Ab:s Pensionsstiftelse För Främjande Av Välfärd
857203-2004
Anläggningssamfälligheten Östra Lindås
857203-2079
Odd Fellow Logen Nr 18 A Oxenstiernas Don Fond
857203-2095
Mannheimer Swartling Advokatbyrå Ab:s Pers.Stift
857203-2400
Sten A Olssons Pensionsstiftelse
857203-2582
Dir N Gustafssons Stift För Frimurare Barnhuset
857203-2723
Gbgs Läkaresällskap För P Dubbs Föreläsningsfond
857203-2731
Donationsfonden Till Sam Martinius Minne
857203-2756
E O R Selanders Don.Fond F Frim.Log St Sigfrid
857203-2764
Elsa O Ragnar Selanders Stipendiefond
857203-2772
Erik Vitalis Skottes Fond
857203-3069
Stiftelsen Psykiatriska Forskningsfonden
857203-3259
Gudmund Hammars Minnesfond
857203-3291
Dr Hugo Hammars Fond För Sjöfartsteknisk Forskn
857203-3341
Hildegard Och Knut Saléns Fond
857203-3358
Nils O Dorthi Troedssons Forskningsfond
857203-3408
A G Jonssons Minnesfond
857203-3655
Herman Svenssons Fond För Blinda O Synsvaga
857203-3754
Stiftelsen Birgers Fond
857203-3929