Swedish companies

Page 3 of 9 449

Company Registration number
Stift Erik Ehlins Understödsfonder
113600-9162
Stift Erik Ehlins U-Fond F S Ehlins Fam
113601-0053
Stift Erik Ehlins U-Fond F Waern-Bugges Fam
113601-0061
Bergstedts Fond, J Å /jens Bergstedt/
114001-1097
Bergstedts Fond, T L
114001-1105
Frogn-Brandtska Stiftelsen
114001-1113
J P Bergstedts Fond
114401-5078
Lagertha Bergstedts Minnesfond
114401-5086
Lagertha Bergstedts Pensions-O Underhållsstift
114401-5094
Oskar Bergstedts Pensionsfond
114401-5102
U O Bergstedts Fond
114401-5110
Mathilde Brandts Minnesstiftelse
114401-5128
Peter Brandts Gåvofond
114401-5136
Peter Brandts Pensionsfond
114401-5144
Peter Brandts Understödsfond
114401-5151
Peter Brandts Uppfostringsfond
114401-5169
Nauclérska Stiftelsen Grisslehamn
114401-5201
Clara Rosengrens Pensionsfond
114401-5219
Stiftelsen C.E. Renströms Fond
114801-6601
Familjestiftelsen Lind Af Hageby / Berghem
115201-8295
Von Friedrichs Släktfond G E O
116000-7363
Stiftelsen Almby
116401-4001
Stiftelsen Blombacka
116401-4019
Gösta Och Agnes Ebersteins Släktfond
116401-4035
Enblom-Tärnströmska Hjälpfonden
116401-4043
Kruseska Släktfonden
116401-4084
Lovénska Familjefonden
116401-4092
Sven August Lovéns Fond
116401-4100
Stiftelsen Margretelund
116401-4118
Stipendiefonden Smedby
116401-4126
Stiftelsen Tre Ax
116401-4142
Änke Och Frökenstiftelsen Dylta
116401-4159
Stiftelsen Åkerhielmska Sjuk O Gravkassan
116401-4167
Dardelska Fonden
116401-4829
Stiftelsen Revelsta Fideikomisskapital
117001-3062
Högberg-Blumes Släktfond
117603-1704
Den Hörbergska Släktfonden
117603-1712
Ingeborg Hörbergs Understödsfond
117603-1720
Westerberga Fromma Stiftelse
117603-1779
Frötuna Fideikommisstiftelse
117603-9368
T Bendz Stiftelse B Bendz Släktgren
118002-1956
T Bendz Stiftelse Torsten Bendz Släktgren
118002-1964
T Bendz Stiftelse Erik Bendz Släktgren
118002-1972
T Bendz Stiftelse Tage Bendz Släktgren
118002-1980
T Bendz Stiftelse Harriet Victors Släktgren
118002-1998
Elvira Schillströms Minnesfond
118002-7896
Lagmansö Fideikommisskapital
118501-3735
Valingefonden
119001-4892
Heby Fideikommiss
119003-4239
H Och W Odhnoffs Familjestiftelse
122004-0024
Robert O A-M Grubbströms Familjestiftelse
122004-2863
Familjestiftelsen Kristjan Siimsons Minne
122004-3853
Allards Familjestiftelse, Sven Otto
124000-8688
Olofstorp Familjestiftelse
125005-5330
Hayska Familjefonden
126003-2964
Berg Von Linde-Ramelska Fonden
129003-0269
J L Aschans Släktfond
129504-2723
Petriska Släktstiftelsen
129504-2749
Stiftelsen Släktföreningen Hassel-Rehn
129504-2756
Lars Ekströmers Ofödda Barn Fam.Stift
132403-8288
Stiftelsen Ulla Huss Fond
132403-8296
Familjen Ragnar L. Jeanssons Stiftelse
132403-8304
Ludvigssons Familjestiftelse, Sten
132403-8338
Ludvigssons Familjestift, Sten O Torbjörn
132403-8346
Thorbjörn Ludvigssons Familjestiftelse
132403-8353
Öv Löjtn O Trädgårdh Ohh M-Lgravfond
132405-4301
Sven Axel Tullbergs Stiftelse
133202-0005
Friherre Gustaf Armfelts Stiftelser
133601-3154
Frih Gust Armfelts Stift För Släkt Stierngranat
133601-3162
Frih Gust Armfelts Stip.Stift F Släkt Cederbaum
133601-3170
Frih Gust Armfelts Stift Hajdukiowioz De Pomian
133601-3188
Frih Gustaf Armfelts Stip.Stift F Släkt Armfelt
133601-3196
Johannishus Fideikommissbo
135601-1310
Natikstiftelsen
136201-6071
P A Jönssons Studiebidr Till Anhör Fam.Stift
138802-7706
Ilka O Joakim Boltensterns Fam Stift
143002-8942
Th.G Boltensterns Familjefond Nr 500
143002-8959
Boltensternska Släktföreningen
143002-8967
Christenssonska Släktföreningen
143002-9015
Axel Och Inez Tretows Familjefond
143002-9064
Ladarpsstiftelsen
143003-4221
W Weibulls Stipendiefond
144001-1680
Stift Bruzelianska Släktfonden
146004-4165
Vilhelm Flensburgs Minnesfond
146004-4207
Fosie-Sylvan Släktförening
146004-4215
Daisy Hains Släktfond
146004-4249
Ljungbysläkten Sandbergs Släktför
146004-4330
Släkten Lundbergs Från Solna Underst Fond Huvudf
146004-4348
Löfgrens Fond, Axel Och Gertrud
146004-4363
Gustav Th Ohlssons Fond
146004-4413
Bo Och Christian Sylvans Fond
146004-4496
Anna Brandts Familjestiftelse
148000-7929
Anna Elisabeth Fuchs-Lundgrens Familjestiftelse
148000-7937
Högestads O Christinehofs Fideikommisstiftelse
148000-7945
L D Kemners Fond
148000-7952
Nils Lundgrens Familjestiftelse
148000-7978
Victor Lundgrens Familjestiftelse
148000-7986
August Schultz Familjefond
148000-7994
Övedsklosters Fideikommissinstitut
148000-8000
Elof Anderssons Stiftelse
149001-2117

Page navigation